قوانین و مقررات

  • ۱ کاربر مجاز نیست حساب کاربری خود را برای استفاده در اختیار دیگر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و به‌ویژه افراد زیر ۱۸ سال قرار دهد یا آن را به هر نحو به دیگری منتقل نماید. در صورت تخلف، مسئولیت تمام اقدامات انجام‌شده توسط دیگران به عهده‌ی صاحب حساب کاربری خواهد بود و شرکت مجاز به انسداد حساب کاربری فرد متخلف است.
  • ۲مسئولیت تمامی فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری انجام می‌شود مطلقاً به عهده‌ی شخص کاربر است، درنتیجه ضروری است که کاربر در حفظ اطلاعات حساب کاربری خود، ازجمله نام کاربری و رمز عبور، حداکثر اقدامات لازم را مبذول دارد و از این طریق مانع استفاده‌ی دیگران از آن گردد. همچنین ضروری است که کاربر در صورت ظن به دسترسی ثالث به‌حساب کاربری ، خود کاربر در اسرع وقت نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام نماید و در صورت لزوم ابزارچی را مطلع کند تا حساب کاربری مذکور را مسدود نماید.
  • کاربر می‌پذیرد که اعتبار ناشی از بسته‌های تخفیفی غیرقابل‌تبدیل به وجه نقد است و ازاین‌رو کاربر نمی‌تواند وجه معادل بسته‌های تشویقی را از فروشگاه اینترنتی ابزارچی مطالبه نماید.