ابزارچی

فروش عمده
خرید حضوری
ابزار و تجهیزات بارگیری
مشاهده همه
قلاب کارابین سایز 6 (پک 10 عددی)
قلاب کارابین سایز 6 (پک 10 عددی)
93,000 تومان
وینچ برقی تکفاز 100 به 200 الکترو هاست
وینچ برقی تکفاز 100 به 200 الکترو هاست
2,030,000 تومان
وینچ دستی کلاچ دار (ترمز دار)
وینچ دستی کلاچ دار (ترمز دار)
1,175,000 تومان
وینچ برقی تکفاز 150 به 300 الکترو هاست
وینچ برقی تکفاز 150 به 300 الکترو هاست
2,100,000 تومان
تسمه جغجغه 2 تن ایرانی
تسمه جغجغه 2 تن ایرانی
170,000 تومان
تسمه جغجغه 5 تن چینی
تسمه جغجغه 5 تن چینی
250,000 تومان
وینچ برقی تکفاز 400 به 800 ویتال
وینچ برقی تکفاز 400 به 800 ویتال
3,550,000 تومان
وینچ برقی تکفاز 150 به 300 استرانگ
وینچ برقی تکفاز 150 به 300 استرانگ
2,250,000 تومان
وینچ برقی تکفاز 300 به 600 الکترو هاست
وینچ برقی تکفاز 300 به 600 الکترو هاست
2,470,000 تومان
وینچ دستی ساده (بدون کلاچ)
وینچ دستی ساده (بدون کلاچ)
590,000 تومان
وینچ برقی تکفاز 200 به 400 الکترو هاست
وینچ برقی تکفاز 200 به 400 الکترو هاست
2,650,000 تومان
%4 جرثقیل دستی زنجیری ویتال 1 تن
جرثقیل دستی زنجیری ویتال 1 تن
%41,445,000 
1,390,000 تومان
وینچ برقی تکفاز 250 به 500 الکتروهاست
وینچ برقی تکفاز 250 به 500 الکتروهاست
2,890,000 تومان
ریل دستی وینچ 1000 کیلوگرم (1 تن)
ریل دستی وینچ 1000 کیلوگرم (1 تن)
780,000 تومان
وینچ برقی تکفاز 200 به 400 ویتال
وینچ برقی تکفاز 200 به 400 ویتال
2,550,000 تومان
وینچ برقی تکفاز 150 به 300 ویتال
وینچ برقی تکفاز 150 به 300 ویتال
2,250,000 تومان
وینچ برقی تکفاز 100 به 200 ویتال
وینچ برقی تکفاز 100 به 200 ویتال
2,050,000 تومان
تسمه جغجغه ای 3 تن ترکیه ای (10 متری) (قرمز)
تسمه جغجغه ای 3 تن ترکیه ای (10 متری) (قرمز)
183,000 تومان
وینچ برقی تکفاز 400 به 800 استرانگ
وینچ برقی تکفاز 400 به 800 استرانگ
3,170,000 تومان
وینچ برقی تکفاز 300 به 600 استرانگ
وینچ برقی تکفاز 300 به 600 استرانگ
2,680,000 تومان
%2 جرثقیل دستی زنجیری ویتال 0.5 تن
جرثقیل دستی زنجیری ویتال 0.5 تن
%21,490,000 
1,460,000 تومان
وینچ برقی تکفاز 200 به 400 دایکو
وینچ برقی تکفاز 200 به 400 دایکو
2,370,000 تومان
%9 پولیفت زنجیری 3.2 تن ویتال
پولیفت زنجیری 3.2 تن ویتال
%92,580,000 
2,360,000 تومان
وینچ برقی تکفاز 500 به 1000 الکترو هاست
وینچ برقی تکفاز 500 به 1000 الکترو هاست
4,480,000 تومان
وینچ برقی تکفاز 300 به 600 دایکو
وینچ برقی تکفاز 300 به 600 دایکو
2,650,000 تومان
%8 پولیفت زنجیری 1.6 تن ویتال
پولیفت زنجیری 1.6 تن ویتال
%81,680,000 
1,540,000 تومان
قلاب کارابین سایز 5 (پک 10 عددی)
قلاب کارابین سایز 5 (پک 10 عددی)
78,000 تومان
وینچ برقی تکفاز 400 به 800 الکترو هاست
وینچ برقی تکفاز 400 به 800 الکترو هاست
3,550,000 تومان
وینچ برقی تکفاز 400 به 800 دایکو
وینچ برقی تکفاز 400 به 800 دایکو
3,040,000 تومان
وینچ برقی تکفاز 600 به 1200 دایکو
وینچ برقی تکفاز 600 به 1200 دایکو
4,600,000 تومان
انواع دریل نمایش بیشتر
انواع فرز و مینی فرز نمایش بیشتر
محصولات پر بازدید اخیر
منتخب جدیدترین کالاها